Politika zasebnosti

Splošno

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).

Prvotno objavljeno na: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pogosta-vprasanja/#cb301

Kdaj se lahko obdelujejo?

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. ZVOP-1 torej za obdelavo osebnih podatkov določa zelo širok krog ravnanja oz. delovanj upravljavcev osebnh podatkov, zato Informacijski pooblaščenec opozarja, da je potrebno biti pri ravnanju z osebnimi podatki zelo previden. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana osebna privolitev posameznika, čigar podatek se obdeluje. Tudi namen obdelave mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora t biti predhodno seznanjen z njenim namenom. Prvotno objavljeno na: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pogosta-vprasanja/#cb301 Uporaba osebnih podatkov na spletnem mestu www.independent.si Spletna stran www.independent.si , v nadaljevanju spletno mesto je izdelano v najsodobnejših orodjih za izdelavo spletnih strani. Orodja omogočajo redne varnostne in funkcionalne nadgradnje spletnega mesta kar omogoča uporabnikom varno uporabniško izkušnjo. Vaši osebni podatki so torej zaščiteni pred izgubo, ponarejanje, manipuliranjem, uničenjem ali pred dostopom tretjih oseb. Osebne podatke, ki jih posredujete nadzorujete sami. Z vnosom osebnih podatkov in eksplicitnim strinjanjem ob potrditvi se strinjate z uporabo/obdelavo informacij, ki ste jih posredovali. Če osebnih podatkov ne želite deliti bodo nekateri deli spletnega mesta za vas ne uporabni (spletna trgovina, račun uporabnika za spletno trgovino, kontaktni obrazec, piškotki na spletni strani).

Vaše podatke, ki ste jih poslali ob izpolnjevanju kontaktnega obrazca ali ob naročilu/nakupu izdelka skrbno varujemo. Posredovani podatki so varovani pred nepooblaščenimi dostopi. Politika zasebnosti spletnega mesta se lahko spremeni/dopolni brez predhodnega obvestila. Ob oddaji kontaktnega obrazca oz. potrditvi novega naročila boste pozvani k strinjanju s pošiljanjem in obdelavo vnesenih podatkov, tako boste lahko s pritiskom na povezavo »Politika zasebnosti« vedno pred pošiljanjem informacij politiko zasebnosti spletnega mesta preverili.

Zaveze spletnega mesta:

 • Vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabljali pod nobenim pogojem na kakršen koli način.
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščeni (tretji) osebi.
 • Odjavo iz naših novic oz. izbris* iz naših evidenc lahko opravite hitro, na enostaven način tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo. V sporočilu jasno zapišite kaj želite. * Ne velja za izbris podatkov za katere je določeno obdobje hranjenja.
 • V primeru vdora oz. suma vdora v spletno mesto bomo opravili samo prijavo v skladu z zakonodajo

Spletno mesto je skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), predlogom ZEKom-2 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR.

Obdelava osebnih podatkov

Obdelava zajema širok nabor dejanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki, med drugim tudi z ročnimi in avtomatiziranimi sredstvi. Vključuje zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje osebnih podatkov.

Prvotno objavljeno na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_sl

Ponudnik spletnega mesta zbira vaše podatke samo takrat, ko vi v to izrecno privolite tj. ob izpolnitvi kontaktnega obrazca oz. ob novem naročilu na spletnem mestu, ko izrecno potrdite, da se strinjate z obdelavo pod pogoji »politike zasebnosti«. Podatke zbiramo za naslednje namene:

 • Vprašanja oz. sporočila, ki jih naslovite na ponudnika preko kontaktnega obrazca na spletnem mestu.
 • Zagotovitev dostopa in uporabe vašega računa na spletnem mestu za namene spletne trgovine ali izpolnjevanja kontaktnega obrazca.
 • Skrbniške aktivnosti na spletnem mestu.
 • Sklenitev in izvajanje pogodbe med ponudnikom in posameznikom (naročila), komunikacijo med izvajanjem pogodbe in pregleda izvedenih plačil k ponudniku ter ostalih aktivnosti potrebnih za zaključek pogodbe.
 • Zagotovitev dostopa do vaših osebnih podatkov, ki so hranjeni pri ponudniku v razumljivi/berljivi elektronski obliki.

Ponudnikovo pošiljanje elektronskih novic na vaš elektronski naslov

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalci so tiste organizacije oziroma posamezniki, ki po naročilu določenega upravljavca osebnih podatkov (stranka, naročnik, druga organizacija, podjetje, tudi organ iz javnega sektorja) in v skladu z njegovimi zahtevami za določeno nalogo oziroma namen zanj obdelujejo osebne podatke posameznikov.

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov pa je glede na 7. točko 6. člena ZVOP-1 tista fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov.

Z uporabo spletnega mesta se strinjate (ste seznanjeni), da lahko ponudnik spletnega mesta določene podatke posreduje pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalec lahko te podatke uporablja samo v imenu ponudnika, v mejah njegovega pooblastila in v skladu z nameni. Ti podatki ne bodo preneseni tretjim osebam.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov s katerimi ponudnik dela so:

 • Računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja.
 • Ponudniki obdelave podatkov in analitike.
 • Vzdrževalci IT sistemov.
 • Ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi).
 • Ponudniki plačilnih sistemov.
 • Ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

Osebni podatki

Ponudnik zbira naslednje osebne podatke:

 • uporabniku: uporabniško ime, elektronski naslov, ime in priimek, naslov prebivališča/naslov za izstavitev računa, lokacija).
 • Način priključitve uporabnika v spletno mesto.
 • Zgodovino uporabnikovih nakupov (izdana naročila kupcev vsebujejo naročnikove podatke: ime in priimek, naslov za dostavo in naslov za račun, lokacija, elektronski naslov, telefonsko številko, datum naročila, številka naročila, naročeno blago in storitve ter njihova cena in način plačila).

Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače. Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 21. člen ZVOP-1 Osebne podatke za katere je posameznik izrecno označil, da z njimi soglaša se hranijo trajno oz. do preklica privolitve s strani posameznika. V primeru prenehanja aktivnosti (ukinitev spletne trgovine, ukinitev kontaktnega obrazca na spletnem mestu) ponudnik izbriše osebne podatke uporabnikov ne glede na to, da posameznik ni podal privolitve do izbrisa njegovih osebnih podatkov.

Pravice uporabnika

 • Večji nadzor in učinkovito izvajanje nadzora nad osebnimi podatki.
 • Lažji dostop do lastnih osebnih podatkov – posamezniki naj bi bili na jasen in razumljiv način obveščeni o tem, kako in za kakšen namen se obdelujejo naši osebni podatki.
 • Pravica do pozabe - če posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od poslovnih subjektov in drugih zahteval, da se njegovi podatki zbrišejo. Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov, ki bo olajšala prenos osebnih podatkov, če bo uporabnik storitve želel zamenjati ponudnika storitve.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posamezniki imajo pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Posameznik ne sme biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave (npr. ocena osebnih lastnosti, zdravja, navad ipd.).

Kršitve varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov upravljavec brez nepotrebnega odlašanja, po možnosti pa najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvesti Informacijskega pooblaščenca, razen če ni verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov. Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec brez nepotrebnega odlašanja v skladu z drugim odstavkom 34. člena Splošne uredbe sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

Namen uporabe podatkov

Vaše osebne podatke bomo uporabljali za namene, za katere so bili zbrani.

Kontakt z nami

V primeru bilo kakšnih vprašanj oz. dodatnih informacij smo na voljo na elektronski pošti prodaja@independent.si