Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Uporaba osebnih podatkov na spletnem mestu www.eportal.si

Spletna stran www.eportal.si , v nadaljevanju spletno mesto je izdelano v najsodobnejših orodjih za izdelavo spletnih strani. Orodja omogočajo redne varnostne in funkcionalne nadgradnje spletnega mesta kar omogoča uporabnikom varno uporabniško izkušnjo. Vaši osebni podatki so torej zaščiteni pred izgubo, ponarejanje, manipuliranjem, uničenjem ali pred dostopom tretjih oseb.

Ponudnik v nadaljevanju upravnik oz. spletno mesto.
Uporabnik v nadaljevanju uporabnik oz. komitent.

Na spletnem mestu so prikazani osebni podatki uporabnika katere je uporabnik posredoval upravniku ob podpisu pogodbe o upravljanju oz. kasneje ob morebitnih spremembah. Na spletnem mestu ima prijavljen uporabnik možnost vpogleda v svoje osebne podatke: Ime in priimek, naslov in kraj. Neobvezni podatki, v primeru, da jih je uporabnik upravniku posredoval: EMŠO in davčna številka. Uporabnik ima posledično možnost vpogleda v dokumente, ki se tičejo prijavljenega uporabnika (kartica komitenta, stanje rezervnega sklada, dokumenti na oglasni deski, itd.).

Z vnosom osebnih podatkov in eksplicitnim strinjanjem ob potrditvi se strinjate z uporabo/obdelavo informacij, ki ste jih posredovali. Če osebnih podatkov ne želite deliti spletno mesto ne bo delovalo popolnoma – uporabnik se ne bo mogel prijaviti v portal in preveriti podatkov, ki jih na spletno mesto posreduje upravnik.

V primeru, da osebni podatki uporabnika niso točni oz. želite, da se zbrišejo se obrnite na svojega upravnika več stanovanjskih stavb. Kontaktne podatke najdete: tukaj.

Vaše podatke, ki ste jih posredovali upravniku oz. poslali ob izpolnjevanju kontaktnega obrazca ali ob naročilu/nakupu izdelka skrbno varujemo. Posredovani podatki so varovani pred nepooblaščenimi dostopi. Politika zasebnosti spletnega mesta se lahko spremeni/dopolni brez predhodnega obvestila. Ob oddaji sporočila upravniku boste pozvani k strinjanju s pošiljanjem in obdelavo vnesenih podatkov, tako boste lahko s pritiskom na povezavo »Politika zasebnosti« vedno pred pošiljanjem informacij politiko zasebnosti spletnega mesta preverili.

Zaveze spletnega mesta:
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabljali pod nobenim pogojem na kakršen koli način.
 • Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nepooblaščeni (tretji) osebi.
 • Odjavo iz naših novic oz. izbris* iz naših evidenc lahko opravite hitro, na enostaven način tako, da pošljete upravniku elektronsko sporočilo ali nas kontaktirate preko ostalih komunikacijskih kanalov. V sporočilu jasno zapišite kaj želite. * Ne velja za izbris podatkov za katere je zakonsko določeno obdobje hranjenja.
 • V primeru vdora oz. suma vdora v spletno mesto bomo opravili samo prijavo v skladu z zakonodajo.
Spletno mesto je skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), predlogom ZEKom-2 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR.

Obdelava osebnih podatkov

Obdelava zajema širok nabor dejanj, ki se izvajajo v zvezi z osebnimi podatki, med drugim tudi z ročnimi in avtomatiziranimi sredstvi. Vključuje zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje osebnih podatkov.

Prvotno objavljeno na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_sl

Ponudnik spletnega mesta zbira vaše podatke samo takrat, ko vi v to izrecno privolite tj. ob podpisu pogodbe o upravljanju oz. posredovanju informacij upravniku in izpolnitvi kontaktnega obrazca, ko izrecno potrdite, da se strinjate z obdelavo pod pogoji »politike zasebnosti«. Podatke zbiramo za naslednje namene:
 • Vprašanja oz. sporočila, ki jih naslovite na ponudnika preko kontaktnega obrazca na spletnem mestu.
 • Zagotovitev dostopa in uporabe vašega računa na spletnem mestu za namene prikaza podatkov, katere na splet posreduje upravnik za prijavljenega uporabnika.
 • Skrbniške aktivnosti na spletnem mestu.
 • Zagotovitev dostopa do vaših osebnih podatkov, ki so hranjeni pri ponudniku v razumljivi/berljivi elektronski obliki.
 • Ponudnikovo pošiljanje elektronskih novic na vaš elektronski naslov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalci so tiste organizacije oziroma posamezniki, ki po naročilu določenega upravljavca osebnih podatkov (stranka, naročnik, druga organizacija, podjetje, tudi organ iz javnega sektorja) in v skladu z njegovimi zahtevami za določeno nalogo oziroma namen zanj obdelujejo osebne podatke posameznikov.

Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov pa je glede na 7. točko 6. člena ZVOP-1 tista fizična ali pravna oseba, ki obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov.

Z uporabo spletnega mesta se strinjate (ste seznanjeni), da lahko ponudnik spletnega mesta določene podatke posreduje pogodbenim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalec lahko te podatke uporablja samo v imenu ponudnika, v mejah njegovega pooblastila in v skladu z nameni. Ti podatki ne bodo preneseni tretjim osebam.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov s katerimi ponudnik dela so:
 • Računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja.
 • Vzdrževalci IT sistemov.

Osebni podatki

Ponudnik zbira naslednje osebne podatke:
 • O uporabniku: uporabniško ime, ime in priimek, naslov prebivališča, lokacija. EMŠO in davčna številka – v primeru, da je uporabnik podatek ponudniku posredoval.
 • Način priključitve uporabnika v spletno mesto.
 • Zgodovino upravnikovih računov izstavljenih prijavljenemu uporabniku.
 • Informacijo o stanju rezervnega sklada prijavljenega uporabnika
 • Podatke o prostoru prijavljenega uporabnika
Listine, ki jih je upravnik spisal za objekt/vhod/stanovanje

Hramba osebnih podatkov

Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Uradni list RS, št. 94/2007 z dne 16. 10. 2007: 21. člen ZVOP-1

Osebne podatke za katere je posameznik izrecno označil, da z njimi soglaša se hranijo trajno oz. do preklica privolitve s strani posameznika. V primeru prenehanja aktivnosti (ukinitev spletne trgovine, ukinitev kontaktnega obrazca na spletnem mestu) ponudnik izbriše osebne podatke uporabnikov ne glede na to, da posameznik ni podal privolitve do izbrisa njegovih osebnih podatkov.

Pravice uporabnika

 • Večji nadzor in učinkovito izvajanje nadzora nad osebnimi podatki.
 • Lažji dostop do lastnih osebnih podatkov – posamezniki naj bi bili na jasen in razumljiv način obveščeni o tem, kako in za kakšen namen se obdelujejo naši osebni podatki.
 • Pravica do pozabe - če posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od poslovnih subjektov in drugih zahteval, da se njegovi podatki zbrišejo. Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov, ki bo olajšala prenos osebnih podatkov, če bo uporabnik storitve želel zamenjati ponudnika storitve.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posamezniki imajo pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Posameznik ne sme biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave (npr. ocena osebnih lastnosti, zdravja, navad ipd.).

Kršitve varstva osebnih podatkov

Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec brez nepotrebnega odlašanja v skladu z drugim odstavkom 34. člena Splošne uredbe sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

Namen uporabe podatkov

Vaše osebne podatke bomo uporabljali za namene, za katere so bili zbrani.

Kontakt z nami

V primeru bilo kakšnih vprašanj oz. dodatnih informacij smo na voljo na elektronski pošti ali preko drugih komunikacijskih kanalov. Kontaktne podatke najdete: tukaj.

Piškotki

Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Za kaj se piškotki uporabljajo?

Spletna mesta uporabljajo piškotke za ponujanje prilagojene izkušnje uporabnikom in za zbiranje informacij o uporabi spletnega mesta. Mnoga spletna mesta uporabljajo piškotke tudi za shranjevanje informacij, ki zagotavljajo dosledno izkušnjo med deli mesta, npr. nakupovalni voziček ali prilagojene strani. Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko piškotki obogatijo izkušnjo, tako da mestu omogočijo, da si zapomni vaše prednostne nastavitve ali da se vam ni treba vpisati vsakič, ko obiščete spletno mesto. Nekateri piškotki, na primer tisti, ki jih shranijo reklamni trakovi, lahko ogrozijo vašo varnost, saj sledijo mestom, ki jih obiskujete.

Kaj so začasni piškotki?

Začasni ali sejni piškotki bodo odstranjeni iz računalnika, ko zaprete Internet Explorer. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku.

Kaj so trajni piškotki?

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku, ko zaprete Internet Explorer. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje informacij, na primer vpisno ime in geslo, tako da se ni treba vpisati vsakič, ko obiščete neko mesto. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Kaj so lastni piškotki?

Lastni piškotki so s spletnega mesta, ki si ga ogledujete, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke včasih uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko naslednjič obiščete to mesto.

Kaj so drugi piškotki?

Drugi piškotki so iz oglasov drugih spletnih mest (na primer pojavnih oglasov ali reklamnih trakov) na spletnem mestu, ki si ga ogledujete. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za sledenje vaši rabi spleta za tržne namene.

Kako lahko upravljate ali brišete piškotke?

Piškotkov nikakor ne bomo uporabljali za zbiranje vaših osebno določljivih podatkov. Piškotke lahko v vsakem trenutku vklopite ali izklopite s pritiskom na gumb na dnu strani ali pa lahko nastavitve o uporabi piškotkov spremenite tudi v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave.

Večina modernih brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete ali zavrnete le določene vrste piškotkov ali pa si nastavite opozorilo, da stran želi shraniti piškotek na vašo napravo. Izbrišete lahko tudi piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.

Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, opozorilo o uporabi piškotkov se bo prikazalo ob vsakem obisku, dolgoročno pa bo to negativno vplivalo na vašo uporabniško izkušnjo.

Postopek spremembe nastavitev piškotkov se v vsakem brskalniku razlikuje. Informacijo o tem lahko poiščete v navodilih brskalnika ali na spodnjih linkih:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Chrome
Safari
Microsoft Edge

ali pa nas kontaktirajte preko elektronske pošte.

Več informacij na straneh informacijskega pooblaščenca.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja stran

Ime piškotka Čas trajanja Tip piškotka Namen
ASP.NET_SessionId Za čas seje Začasni, sistemski To je piškotek, ki ga ASP.NET uporablja za shranjevanje unikatnega identifikatorja vaše seje. Piškotek seje se ne shranjuje na napravo uporabnika.
cookieconsent 1 leto Trajni To je piškotek, ki se shrani na napravo uporabnika ob potrditvi uporabe piškotkov.